PAIC    VARAM

Plūdu riska informācijas sistēma

Plūdi – sauszemes, kas parasti nav klāta ar ūdeni, applūšana. Latvijas teritorijā plūdu cēloņi ir vētras uzplūdi jūras piekrastē un strauja ūdens līmeņu celšanās upēs un ezeros palu un lietus uzplūdu laikā.

© VARAM, LĢIA, SIA "PAIC"